TÖMER Türkçe Kursunda Seviyeler

- Yabancılar için Türkçe kursu

- Yabancılar için Diksiyon Kursu

ÖĞRETİM

ERDEM TÖMER ’de Türkçe öğretimi 6+2 düzeyde gerçekleştirilir ve “basamaklı kur düzeni” adını verdiğimiz bir sistem içerisinde yer alan bu yedi düzey şöyle sıralanır:

1- Temel Türkçe A1

2- Temel Türkçe A2

3- Orta Türkçe B1

4- Orta Türkçe B2

5- Yüksek Türkçe C1

6- Yüksek Türkçe C2

7- Güzel Konuşma Türkçe D1

8- Güzel Konuşma Yazma Türkçe D2

Buna göre bir öğrenci bir düzeyi başarıyla bitirdiğinde bir sonraki düzeye devam etme hakkı kazanır. Kurslarımızda TEMEL, ORTA ve YÜKSEK düzeyleri bitiren öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sertifikalarını alırlar.

Temel Türkçe-1

Bu düzeyi bitiren öğrencimiz üç temel zamanı (Geçmiş zamanı, Şimdiki Zamanı ve Gelecek Zamanı) öğrenir ve rahatlıkla kullanabilir; ayrıca günlük basit konuşmaları zorlanmadan yapabilir, basit soru sorabilir ve sorulara cevap verebilir.

Temel Türkçe-2

Bu düzey sonunda öğrencilerimiz günlük konuşmalarda çok daha akıcı konuşabilirler. Bazı karmaşık yapıları kullanabilir ve bu yapılarla sorular sorabilirler ve bu tip sorulara cevap verebilirler.

Orta Türkçe-1

Bu düzeyden sonra öğrencilerimiz günlük konuşmalarda son derece akıcıdırlar. Bunun yanında daha zor ve karmaşık konularda konuşabilirler, yazabilirler. Sözlük yardımıyla da olsa gazete okuyabilirler.

Orta Türkçe-2

Bu düzeyi bitiren öğrencilerimiz, Türkçe ’deki birçok karmaşık yapıyı öğrenirler ve bu yapıları kullanmaya başlarlar. Bu kurda derslerde küçük gazete haberleri incelenir. Öğrenci zor konularda da oldukça rahat bir şekilde konuşabilir, tartışabilir.

Yüksek Türkçe-1

Bu düzeyde öğrencilerimiz Türkçe’ deki bütün zamanları öğrenirler ve kullanmaya başlarlar. Her öğrenci en az bir kez evde hazırladığı bir konuyu sınıfta öğretmen gibi sunar. Bu kurda konuları daha zor olan gazete ve dergi metinleri derste incelenir. Bu metinlerdeki konular hakkında tartışılır. Kur sonunda öğrencinin konuşması her bakımdan oldukça akıcı ve ileri bir seviyeye gelir.

Yüksek Türkçe-2

Bu düzeyi bitiren öğrencilerimiz her türlü konuda son derece akıcı konuşabilir. Yine her türlü konuda fikir ve düşüncelerini kompozisyon kuralları çerçevesinde yazabilirler. Bu kurda gazete ve dergilerden alınan haber ve makalelerin yanı sıra, kısa hikayeler de işlenir.

Yüksek Türkçe -3

Bu düzeyde öğrencilerin en üst düzeyde akıcı konuşma ve yazma becerilerini kazanmalarına yönelik bir program izlenmektedir. Bu düzeye katılan öğrencinin Türk dilini yazılı-sözlü olarak kullanma becerileri hem geniş, hem de derin bir biçimde geliştirilir ve Türkçe’nin kullanımıyla ilgili incelikleri öğretilir. Derslerde konuşma ve tartışmalar da yer alır. Kur sonunda yapılan sınavı başaran öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarını alırlar. Diploma almaya hak kazanan öğrencilerimiz Türkiye’de bir üniversite kazandıklarında Türkçe Hazırlık Sınıfı’ndan muaf olurlar.

 

Güzel Türkçe Konuşma Yazma Ve DİKSİYON  Kursu D 1-2

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE GRAMER VE DİKSİYON ( GÜZEL TÜRKÇE KONUŞMA YAZMA) KURSU TAMAMEN DİKSİYON VE GRAMER ÜZERİNE DERSLER İŞLENİR.

BU KURSA KATILABİLMEK İÇİN ÖĞRENCİNİN ÖNCEDEN C SEVİYESİ SERTİFİKASINI ALMIŞ OLMA ŞARTI VARDIR